Woningen in Utrecht Woningen-utrecht.nl

woningen-utrecht.nl: Woning i Zuid

Woning i Zuid

Stadsdeel Utrecht Zuid ligt ten zuiden van het centrum van Utrecht en bestaat onder meer uit de wijken Lunetten, Hoograven (Oud en Nieuw) en Tolsteeg en Rotsoord. De wijk Lunetten is in de jaren 70 met inspraak van de toekomstige bewoners gebouwd en heeft daardoor een uniek karakter. Door de aanwezigheid van de oude verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie (de zogenaamde lunetten) is veel van de originele natuur bewaard gebleven, waardoor er veel kleine slootjes en groene stroken zijn waarlangs vele wandelroutes en fietspaden aangelegd zijn. De wijk kent veel koopwoningen en is daarom in trek bij gezinnen. De andere wijken worden gekenmerkt door een mix van vooroorlogse bakstenen woningen en naoorlogse flatgebouwen tot vijf verdiepingen hoog. De wijken huizen bewoners van vele nationaliteiten en een aanzienlijk deel van de flatgebouwen wordt bewoond door studenten.
Mere i denne kategori: « Overvecht Noordoost »